Short Cycle Courses

Περιγραφή Σεμιναρίου

2dcad   3dcad

Αντικείμενο του Σεμιναρίου:

Η κατανόηση,  προσέγγιση και η Πρακτική Άσκηση σε θέματα Τεχνικής Σχεδίασης με τη χρήση του software AutoCAD και έμφαση τη 3D Σχεδίαση (Τρισδιάστατη Σχεδίαση).

 Βεβαίωση Παρακολούθησης από το ΤΕΙ ΑΜΘ

Μαθησιακοί Στόχοι:

 1. Η κατανόηση και εμβάθυνση των βασικών αρχών της Τεχνικής Σχεδίασης, με έμφαση στο  Ηλεκτρολογικό και Μηχανολογικό Σχέδιο.
 2. Η άντληση πληροφοριών για τη 3απεικόνιση (Μοντελοποίηση) κύρια του Βιομηχανικού Εξοπλισμού και όχι μόνο.
 3. Η κατανόηση των διαδικασιών και τα μέσα σχεδίασης για την κατασκευή Τεχνικών Σχεδίων και παντός είδους Διαγραμμάτων, με τη βοήθεια Η/Υ (χρήση του λογισμικού AutoCAD).
 4. H εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε θέματα Τεχνικής Φύσης, σε
  Μελέτες – Εργασίες, που οι συμμετέχοντες πραγματοποιούν ή θα κάνουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας.

 

Που θα πραγματοποιηθεί:

Το σεμινάριο υλοποιείται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα, με τα τελευταία διαθέσιμα Τεχνολογικά μέσα (Video projectorsflipcharts, ηχητική εγκατάσταση, διαδραστικός πίνακας, κλπ).

 

Αναλυτικό πρόγραμμα

Δισδιάστατη σχεδίαση στο AutoCAD

 • Εισαγωγή στο περιβάλλον εργασίας του AutoCAD και προσαρμογή του στις απαιτήσεις του χρήστη
 • Βασικές αρχές σχεδίασης και συστήματα συντεταγμένων
 • Βοηθήματα του AutoCAD για σχεδίαση με το ποντίκι
 • Οργάνωση σχεδίου με τη βοήθεια στρώσεων, μονάδων μέτρησης και ορίων
 • Εντολές σχεδίασης ευθυγράμμων τμημάτων, κύκλων, τόξων, ελλείψεων, πολυγράμμων
 • Επιλογή αντικειμένων και εντολές επεξεργασίας και αναπαραγωγής των αντικειμένων
 • Διαχείριση απόψεων
 • Μπλοκ
 • Γραφή κειμένου
 • Διαστασιολόγηση
 • Διαγραμμίσεις

Τρισδιάστατη σχεδίαση στο AutoCAD

 • Βασικές αρχές της 3D σχεδίασης
 • Διαχείριση 3D απόψεων
 • Συστήματα Συντεταγμένων Χρήστη
 • Σχεδίαση τυπικών 3D στερεών σωμάτων
 • Δημιουργία 3D σωμάτων από 2D αντικείμενα
 • Σχεδίαση 3D επιφανειών στο χώρο
 • Επεξεργασία 3D σωμάτων
 • Δημιουργία σύνθετων στερεών σωμάτων
 • Αρχεία εξωτερικής αναφοράς
 • Διατάξεις εκτύπωσης – Κινητά παράθυρα άποψης
 • Όψεις και τομές από 3D αντικείμενα
 • Τελική παρουσίαση του σχεδίου και της κατασκευής
 • Εφαρμογές και παραδείγματα 3D κατασκευών.

 

Συνολική διάρκεια:

Εξήντα (60) ώρες: συγκεκριμένα είκοσι (20) ώρες για τη Δισδιάσταστη (2D) σχεδίαση και σαράντα (40) ώρες, για την τρισδιάστατη (3D).

 

Μέρες διεξαγωγής:

12 / 15 / 19 / 22 Απριλίου 2016, για τη 2D σχεδίαση και

10 / 13 / 17 / 20 / 24 / 27 / 31 Μαΐου και 3 Ιουνίου 2016 για τη 3D σχεδίαση

 

Ώρες διεξαγωγής:

Απογευματινές 16:00 – 20:30 (5 ώρες/μέρα)

 

Σε κάθε Σεμιναριακό Κύκλο προβλέπονται: 25 Θέσεις

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν:

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο, μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι απόφοιτοι (κάτοχοι Πτυχίου) των Τεχνικών Σχολών Πανεπιστημίου και ΤΕΙ.

Επίσης μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εν ενεργεία Τεχνικοί, οι οποίοι είτε εργάζονται σε επιχειρήσεις με αποκλειστική απασχόληση, είτε ασκούν το επάγγελμα του Μηχανικού ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

Κόστος

Το κόστος του σεμιναρίου ανέρχεται στα 300€ και περιλαμβάνει:

 •     Βεβαίωση επιμόρφωσης
 •     Παρακολούθηση και Ενεργή συμμετοχή στις διαλέξεις του θεωρητικού και πρακτικού μέρους
 •     Πρόσβαση σε εξειδικευμένο υποστηρικτικό υλικό
 •     Διεξαγωγή μικρών test  εμπέδωσης
 •     Μικρά project αν οι συμμετέχοντες το ζητήσουν

 

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού:
Επωνυμία δικαιούχου: ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Τράπεζα Πειραιώς
ΙΒΑΝ: GR53 0172 2460 0052 4607 5716 106
BIC: PIRBGRAA

Μετά την επιβεβαίωση της συμμετοχής σας από τη γραμματεία του σεμιναρίου, παρακαλούμε όπως καταθέσετε το συνολικό κόστος στον παραπάνω λογαριασμό, δηλώνοντας το ονοματεπώνυμό σας στα στοιχεία του καταθέτη και όπως αποστείλετε ηλεκτρονικά με e-mail το καταθετήριο ή το αποδεικτικό ηλεκτρονικής κατάθεσης (e-banking).

Σημείωση: Για τους κατέχοντες του 2D AutoCAD, υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης μόνο του 3D με κόστος 250 €.

  

Αίτηση:

Οι ενδιαφερόμενοι  θα πρέπει να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση και να αποστείλουν το αντίγραφο του Πτυχίου τους, προκειμένου να τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  scc@teiemt.gr   είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του SCC του ΤΕΙ ΑΜΘ (τηλ: 2510 462 129)

 Αίτηση (online)

 

 

Υπεύθυνος Σεμιναρίου:

Δημήτρης Κατέβας

Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ,  MSc

Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ ΑΜΘ

Εmail: dkatevas@teiemt.gr

Εισηγητής Σεμιναρίου:

Δρ. Γιάννης Κάππος

Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΕΜΠ

www. kappos.gr

Emailkapposit@otenet.gr

 

Πληροφορίες:

Σεμινάριο 3D Σχεδίαση (Μοντελοποίηση) με χρήση AutoCAD

Tηλ: 2510 462 129

Email: scc@teiemt.gr

 

Επικοινωνία

TEI AMTH, Central Administration Building

Kavala. 65404, Greece

T: (+30) 2510 462123

F: (+30) 2510 462148

W: http://scc.teiemt.gr

E:  scc@teiemt.gr